Himpunan Kebangkitan Ulama dan Rakyat di Stadium Suka Menanti Alor Setar 19.10.2013

Himpunan Kebangkitan Ulama dan Rakyat di Stadium Suka Menanti Alor Setar 19.10.2013

Khamis, 29 Disember 2011

Pelancaran Vedio Majlis Mahabbah Bersama Ulama Thurath 2012 - Terima Kasih UMMAH BERSELAWAT


Shukran , Terima kasih tidak terhingga kepada Ustaz Syukur Selaku Setiausaha UMMAH BERSELAWAT
yang bertungkus lumus berusaha membantu Program Mahabbah Bersama Ulama Thurath , sehingga malam ini kita dapat lancarkan Video Pelancaran Kempen untuk Majlis Mahabbah Bersama Ulama Thurath pada 1.1.2012 ini . Lebih kurang 3 hari lagi kita akan bersama Insyallah dimajlis mulia ini , moga Allah beri keberkatan pada kita .

Saya mewakili AJK Program sangat teharu dengan kerjasama sahabat terutamanya UMMAH BERSELAWAT , tidak ketinggalan juga kepada Cikgu Sukarno YAYASAN PAKSI yang banyak memberi nasihat dan kerjasama pada kami .
Terima kasih pada semua yang terlibat secara langsung atau tidak untuk jayakan majlis ini
Niat dan matlamat kita adalah satu , kita hanya ingin keredaan Allah , moga kita dapat keberkatan majlis 1.1.2012 ini di SURAU PERWAJA GURUN

Lagi 3 HARI majlis akan berlangsung , tolong sebarkan bahan ini , moga dapat kebajikan , doa supaya Allah taufiqkan kita bersama hadir bersama 17 ulama tua malam itu , tidak ketinggalan ratusan ulama muda Insyallah .

Persiapan terakhir program Mahabbah bersama Ulama Thurath 1.1.2012


Ustaz Rifaie , anak murid Tn Guru Hj Omar Lanai , Ahli Tasauf yang diiktiraf ulama tua akan hadir 1.1.2012 Insyallah 


Tn Guru Hj Zakaria Jeneri menyatakan kesudian beliau untuk hadir 1.1.2012

Tn Guru Hj Wahab Hassan ( Hj Awang Lanai ) menyatakan kesudian untuk hadir ke majlis ini . 

Alhamdulillah Al Fakir bersama rakan AJK sudah selesai menjemput seluruh Tuan Guru tua didalam Kedah dan Fathani . Ini merupakan taufiq dan berkat doa semua , Insyallah kita akan bertemu di Majlis 1.1.2012 bersama Ulama . 
Niat yang Ikhlas kerana Allah dan kecintaan kita pada Ulama Pewaris Nabi 
moga kita termasuk golongan seperti Hadith Rasulullah 
" Jika kamu duduk bersama Ulama ( Majlis ulama ) seperti duduk bersama ku " 
Moga kita semua tergolong bersama orang yang ikhlas . 
Matlamat kita adalah satu , hanya mahu keredhaan dan keberkatan dari Allah. 
Moga niat yang luhur akan menghasilkan kebajikan buat kita bersama ameen . 

Syeikh Muhammad Husni Ginting , ziarah 3 Ulama Tua Kedah ...


3 ulama tua Kedah terima ziarah Syeikh Husni Ginting 
Syeikh Salleh Sik , Syeikh Toyib Baling , Syeikh Hassan Bangkok  Solat Jumaat bersama Syeikh Toyyib Baling .


Syeikh Muhammad Husni Ginting , ziarah Pondok Tn Guru Hj Salleh Sik Kedah
al-Musnid al-Mu`arrikh ar-Rawiyyah Syeikh Muhammad Husni Ginting Bin Muhammad Hayat Ginting Bin Muhammad Ilyas Ginting Bin Muhammad Soleh Ginting al-Besitani al-Langkati al-Musthafawi al-Husofy al-Azhari, dilahirkan di Besitang Langkat Sumatra Utara pada tanggal 26 Zulqa`idah 1400 hijriyah, membaca al-Qur`an dan mengkhatamkannya kepada Ustazah Siti Jeniyyah pada tahun 1990,pendidikkan Formal beliau : Menamatkan pengajiannya di Maktab Islamiyyah Bukit kubu Besitang pada tahun 1991, menamatkan pendidikkan sekolah dasar di SD Negeri No 050780 Bukit Kubu Besitang, pada tahun 1993 melanjutkan pendidikkannya di Pondok Pesantren Musthafawiyyah Purba Baru dan berhasil mendapat iijazah Stanawiyyah tanggal 31 Mei 1996, sementara mendapatkan ijazah Tsanawiyah pondok pesantren Musthafawiyah pada tahun 1997, pada tanggal 29 Mei 1999 beliau berhasil mendapatkan ijazah Aliyyah, sementara pada tahun 2000 beliau berhasil menamatkan pendidikkan Pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru dan termasuk dari sepuluh besar dari kurang lebih tujuh ratus pelajar yang menamatkan pendidikkannya ketika itu, pada bulan September tahun 2000 beliau melanjutkan pendidikkannya di Fakultas Syari`ah Wal Qanun di University al-Azhar Syarif,dan berhasil meraih syahadah al-Aliyyah ( Lisence ) pada tahun 2004, dan berhasil mendapat Ijazah Defloma Master Ma`had Ali Darasat Islamiyah Kairo pada tahun 17 Januari 2007 M, pada tahun 2007/2008 beliau masuk Fakultas Usuluddin Wa Dakwah University al-Azhar, pada tahun 2010/2011 beliau berada di tingkat empat Jurusan Hadits Syarif dan ilmu. sementara pendidikkan Non Formal beliau adalah : pada tahun 1994 bertemu dengan Syeikh Abdul Malik Raihan al-Mandili dari Pasar Maga dan mengaji dengan beliau sehingga mengkhatamkan kitab Arba`in Nawawiyyah, Matan Ghayah Wa Taqrib,Matan Bidayah Wal Hidayah, Matan Arba`in Syeikh Ismail Zein al-Yamani, dan Syeikh Raihan memberikan ijazah Ammah kepadanya, pada tahun 1995 mulai mengikuti pengajian Syeikh Ibrahim Zannun Lubis al-Mandili sampai tahun 2000, beliau mengikuti pengajian kitab Mukhtasor Sohih Bukhari Abi Jamroh,Hasyiyah Bajuri, Maraqil Ubudiyyah Syarah Bidayah Wal Hidayah,dan Manasik Haji, dan SYeikh Ibrahim Zannun memberikan ijazah ammah kepada beliau, mengikuti pengajian dengan secara khusus kepda Syeikh Mahmuddin Pasaribu, ketua Majlis Ulama daerah Mandailing Natal dan guru besar di Musthafawiyah, beliau mengikuti pengajian Jami` Durus al-Arabiyyah, Kawakibud Duriyyah, Syarah Ibnu Aqil, I`anatut Tholibin, Hasyiyyah Syarqawi, al-Azkar Nawawiyyah, Jam`ul Jawami` dan lain-lainnya, Syeikh MAhmuddin PAsaribu juga memberikan ijazah Ammah kepada beliau, mengikuti pengajian Fathul Majid, Dala`ilul Khairat, Syarah Matan Sullam ( ilmu Mantiq ) kepada Syeikh Mukmin Aali Ruhum al-Mandili, dan mempelajari ilmu falak dan hisab bulan kepada Syeikh Usman bin Daud an-Naqsyabandi di Nabundong, sementara di luar negeri beliau mengikuti pengajian kitan Matan Ghayah Wa Taqrib, Matan Zubad, Tafsir al-Qur`an kepada Mufti Mesir Propesor Doktor Ali Jum`ah al-Azhari, dari tahun 2003 beliau telah mengikuti pengajian Sohih Bukhari kepada Syeikh Muhammad Ibrahim Abdul Ba`its al-Kattani, beliau juga menghadiri kitab Muwatto`, Fawa`idul Jalilah, Syeikh Muhammad Ibrahim al-Kattani memberikan ijazah Ammah kepada beliau, membaca Sohih Bukhari dan Sohih Muslim kepada Syeikh Muhammad Mahmud Abu Hasyim al-Azhari dan mendapatkan ijazah ammah darinya, mengikuti pengajian Tsulatsiyyat Bukhari, Awa`il Ajluniyyah, Syama`il Muhammadiyyah Lit Tirmizi, Sunan Tirmizi kepada SYeikh Usamah bin Sayyid bin Mahmud al-Azhari, mengikuti engajian kitab Mu`atto`Malik dan Musalsaltul Asyarah kepada Syeikh Malik bin Arabi Sanusi, membaca seluruh kitab Matan Arba`in Nawawiyyah kepada Syeikh Abdul Mannan al-Bakistani al-Madani ,mengikuti pengajian kitab Tahzib Misykatil Masobih, Awa`il Wa Awakhir,Tahzib Adabul Mufrad, Nasikh Wa Mansukh,Manaqibu Syafi`i, Adabul Musofahat, Musalsalat dan lain-lainnya kepada Syeikh Muhammad Nuruddin al-Banjari, mengikuti pengajian Fathul Qarib Mujib, Riyadhus Solihin, Risalah Imam Abu Daud Ila AHli Makkah dan lain-lainnya kepada Syeikh Mahmud Said Mamduh,mengikuti pengajian Syama`il Muhammadiyyah Nuzhatun Nazhor dan musalsalat kepada Syeikh Sayyid Ibrahim bin Abdullah al-Ahsa`i, mengikuti pengajian kitab Matan Rahabiyyah dan Musalsalat kepada Syeikh Muhammad Abdurrahim Jad Badaruddin, mendengarkan Musalsalat dari Syeikh Muhammad Husni Thamrin al-Banjari, mengambil Tarekat Syazuliyyah al-Husofiyyah kepada Syeikh Mahmud Hamid Awadh as-Syarqawi al-Husofy, Syeikh Muhammad Husni sekarang merupakan Muqaddim Tarekat Husofiyyah asy-SYazuliyyah untuk Daerah Asia Tenggara dan sekitarnya, pemimpin Sahah Husofiyah di Zaqaziq Mesir, beliau mendapat ijazah Ammah lebih dari seratus empat puluh ulama-ulama di duniam baik dari Makkah, Madinah, Mesir, Suria, Lubnan, Pakistan, India, Libya, Maroko, Indonesia, Malaysia dan lain2, diantara hasil karangan beliau adalah : al-Muntakhab Minal Musalsalat, al-Ayatul Mufasholat Fi al-Ahadisi al-Musalsalat, Ghayatur Rusukh Fi Mu`jami Syuyukh, Asanidul Jawiyyin, Awailul Langkatiyyah, Arba`una Hadisan Min Sohih Bukhari `An Riwayati Abi Hurairah, Arba`una Hadisan An Arba`in Kutuban An Arba`in Syaikhan, Asanidul Kutubul Asyarah, Bulughul Amani Fi Man Rawa An Syeikh Muhammad Abdul Hayy al-Kattni,Tobaqatu Syazuliyyah al-Kubra, dan lain-lain, Syeikh Mahmud Said Mamduh al-Qahiri , Syeikh Usamah Said Mahmud al-Azhari , Syeikh Ishom Anas an-Naqsyabandi, Syeikh Majid Iraqi dan lain-lainya menggelar beliau sebagai Musnid Asia Tenggara.

Ziarah ulama berumur 138 tahun di Kedah bersama Syeikh Muhammad Husni Ginting


Syeikh Husni Ginting bersama rombongan beliau dari KL mengadakan kunjungan Mahabbah 
Ulama Kedah diantaranya Syeikh Salleh Musa Sik , Syeikh Toyib Baling dan , Syeikh Hassan Bangkok 


 Syeikh Hassan Bangkok merupakan ulama yang tidak dikenali ramai , sengaja saya masukkan gambar kenagan kunjungan kami bersama beliau , diharapkan masyarakat dapat mengambil menafaat dari ualam yang berumur 138 tahun ini . Beliau berasal dari Bangkok Thailand , kini tinggal di sebelah masjid Pekan Gurun , Beliau Mengamalkan Tariqat Syazili . Syeikh Husni Ginting sedang mengkaji sanad tariqat beliau yang sangat menarik . Beliau pernah menjadi Mufti Bangkok , kini beliau bersama anak beliau . Insyallah beliau akan hadir di Majlis MAHABBAH BERSAMA ULAMA THURATH 1.1.2012 ini di Gurun

Program Mahabbah dan Ijtima Ulama Thurath 2012 ... ( Pengenalan dan matlamat) Sebarkan !
Assalamualaikum Wb

Muslimin muslimat yang dikasihi

Pengenalan Program Mahabbah dan Ijtima Ulama Thurath 2012

Majlis ini ilham dari AJK Persatuan Pelajar Pondok Tauhid Kedah ( PPT -Kedah) dari persatuan pelajar Tn Guru Hj Salleh Musa .
Kemudian kami berbincang dan Alhamdulillah , Allah temukan kami dengan seorang dermawan dari Singapura bersama rakan beliau membantu menyumbangkan sumbangan untuk majlis ini . Kemudian kami bergabung dengan AJK Surau Pewaja .


MAJLIS MAHABBAH DAN IJTIMA ULAMA THURATH 2012
Pada 1.1.2012
Hari Ahad
Tempat : Surau Perwaja Gurun Kedah Daru Aman
Jam 6.30 petang hingga 11.30 malam

Pengenalan majlis

Majlis ini khusus untuk memberi tempat kepada para ULAMA THURATH , Ulama yang benar-benar alim dan menguasai kitab muktabar terutamanya Tuan-tuan guru disekitar Kedah dan Fathani .
Ramai ulama Muktabar di Kedah , mereka sudah berusia emas , maka kita perlu utamakan mereka kerana mereka permata ummah yang banyak berjasa kepada Islam dan masyarakat .

diantara mereka
Fokus pada ulama yang tua yang kita jemput diantaranya
1. Tn Guru Hj Salleh Musa Pondok, Sik
2. Tn Guru Hj Ahmad, Kuala Nerang
3. Tn Guru Hj Wahab Hassan/ Awang Lanai
4. Tn Guru Hj Abdullah , Bukit Lada
5. Tn Guru Hj Zakaria, Jeneri
6. Tn Guru Hj Izuddin , Pendang
7. Tn Guru Abd Rahim , Pendang
8. Tn Guru Hj Yussuf , Pendang
9. Tn Guru Hj Abd Karim , Dala Fathani Thailand
10. 3 Orang ulama tua dari Fathani , 2 Orang dari Singapura .
Insyallah kita akan menjemput Pak Su Mid Kuala Nerang dan Pak Teh Mad Isa

Insyallah lebih dari 15 ulama Tua akan hadir , samalah kita doa agar mereka sihat dan dapat hadir dalam majlis ini bersama- sama kita .

Kami AJK Program berharap dengan program ini , masyarakat akan sedar peranan ulama Thurath , ulama yang sentiasa mengajar kitab muktabar pada masyarakat kita , kini masyarakat sudah lupa peranan ulama . Masyarakat hanya agungkan penceramah yang kurang mantap ilmu mereka , masyarakat agongkan ahli politik  dan pemerintah Sedangkan Ulama Pewaris Anbia dilupakan .
Ulama tua diketepikan , sedangkan mereka sudah berusia emas . Kita harus bangun dan berkhidmat kepada mereka supaya masyarakat dapat membezakan antara permata dan kaca .

Tuan Guru Pondok , mereka sangat alim dalam bidang ilmu syara Tauhid , Fekah , Tasauf , Tafsir . Hadith , Nahu , Saraf , Bayan , Mantiq , Usul Fekah , Usul Hadith , Usul Tafsir , kawafi dan belasan ilmu kaedah arab yang mereka kuasai , maka marilah kita ambil menafaat dari mereka , mereka sudah tua , jangan kita menyesal kemudian hari apabila mereka sudah tiada .

Maka atas kesedaran ini kami AJK Program mengambil keputusan untuk mengadakan majlis Mahabbah Bersama Ulama Thurath ini .
Harap masyarakat beri kerjasama dan sokongan pada usha ini .
Doa saudara diperlukan .

Disediakan oleh : Tim Pengarah Program Mahabbah dan Ijtima Ulama Thurath 2012
                           013 4044259

IJTIMA ULAMA THURATH 2012Program IJTIMA ULAMA THURATH 2012
Program ini merupakan usha untuk menaikkan kembali Ulama Thurath yang makin dilupakan jasa dan peranan mereka didalam masyarakat .
Sehungan itu kami mengambil tanggungjawab ini untuk mengadakan majlis IJTIMA ULAMA THURATH kali Pertama di Kedah .
Matlamat Program ini adalah untuk menghimpunkan ulama Thurath atau Tuan-Tuan Guru dari Kedah supaya berada dalam satu Majlis .

Majlis ini kita fokus kepada seluruh lapisan masyarakat terutamanya warga kota dan desa .
Muslimin muslimat samada dewasa , tua dan muda .


Fokus pada ulama yang tua yang kita jemput diantaranya
1. Tn Guru Hj Salleh Musa Pondok, Sik
2. Tn Guru Hj Ahmad, Kuala Nerang
3. Tn Guru Hj Wahab Hassan/ Awang Lanai
4. Tn Guru Hj Abdullah , Bukit Lada
5. Tn Guru Hj Zakaria, Jeneri
6. Tn Guru Hj Izuddin , Pendang
7. Tn Guru Abd Rahim , Pendang
8. Tn Guru Hj Yussuf , Pendang
9. Tn Guru Hj Abd Karim , Dala Fathani Thailand
10. 3 Orang ulama tua dari Fathani , 2 Orang dari Singapura .
Insyallah kita akan menjemput Pak Su Mid Kuala Nerang dan Pak Teh Mad Isa
Program ini kita beri keutamaan kepada ulama yang berusia tua kerana kita mahu mengambil menafaat dari mereka yang banyak pengalaman dan banyak keberkatan dari mereka .

Program ini juga akan disertai oleh ulama muda yang dikenalpasti mereka ini menguasai kitab thurath dan memberi sumbangan dakwah kepada negeri kedah khususnya dan Malaysia amnya , diantara ulama muda yang akan kami jemput :

1. Ust Sobri , Jitra
2. Ust Adnan , Kulim
3 Syeikh Muslim , Sik
4 Ust Othman , Sik
5  Ust Jab , Jitra
6 Ust Fadhil , Parit Panjang
7 Ust Halim Parit Panjang
9 Ust Yazid , Sik
10 Ust Jamaluddin, Sik
11 Ust Rafie , Baling
12. Ust Zul , Yan
13 Ust Khairul , Gajah Teriyak
14. Ustaz Zuhair / Pak Long Alor Janggus
15 Baba Yahya SMIDU
16 Ust Aminuddin Abd Rahim
17 Ust Zainal Asri PAKSI
18 Dan Ramai lagi ulama muda yang berjasa dalam mempertahankan kitab thurath dan  sistem pengajian SALAF dan Sistem Pengajian Pondok

Takdir Allah usha ini disambut baik oleh gabungan beberapa pihak , akhirnya Allah menyatukan hati kami diatas satu matlamat .

Pada 23.11. 2011 berlangsungnya Mesyuarat untuk Menubuhkan Jawatan Kuasa Program Ijtima Ulama Thurath 2012 maka keputusannya seperti berikut :

Majlis akan diadakan pada : 1.1.2012
Hari ; Ahad
Tempat : Surau Perwaja
Jam ; 6.00 ptg hingga 11.30 mlm

Atucara
Solat Maghrib
Ucapan Tn Guru Hj Salleh Musa
Ucapan Perasmian
Solat Isyaq
Acara Kemuncak : Tazkirah dari tuan -tuan guru alim ulama dari Kedah , Fathani dan Singapura
Tahlil Perdana
Doa Penutup

Insyallah jamuan akan disediakan untuk semua

Tim Pengarah : 013 4044259

Setiausaha umum majlis : Roslan bin Che Ani : 019 4589084
                                      Mazlan Jamaluddin : 013 4035286

Pihak Surau Perwaja : Azhari : 012 4257573